CADASTRU GENERAL

122.jpg
SC SERVCAD-EXPERT SRL presteaza servicii de cadastru sistematic conform OUG 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pentru terenuri extravilane.
Plata serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor se va face in transe in baza proceselor verbale de receptie emise de OCPI/ANCPI.
ACCES SEAP: [SERVCAD] Inregistrare sistematica a imobilelor conform OUG 35/2016 si Legii 7/1996.