Acte necesare cadastru – prima inscriere in CF

Prima inscriere imobil in cartea funciara

Plan de amplasament si delimitare

Plan de amplasament si delimitare

Anexa 1_35 Model – Download

Actele necesare primei inscrieri a unui imobil in cartea funciara sunt:

 • înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real; (Titlu de proprietate, Sentinta Civila, Contract de vanzare cumparare, Certificat de mostenitor, etc)
 • certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;
 • documentatia cadastrala recepționata, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;
 • dovada plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz.

Continutul documentatiei cadastrale pentru prima inscriere imobil in cartea funciara:

 •  Borderou;
 • Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale
  persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul
  respectiv;
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate.
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Fişa imobilului;
 • Plan de amplasament și delimitare;
 • Fișierul .cpxml.

2 thoughts on “Acte necesare cadastru – prima inscriere in CF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *