Archives

1. GENERALITĂŢI DESEN TOPOGRAFIC

Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execută în bună parte
cu mâna liberă, iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul de
vedere al preciziei şi al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului.
De asemenea ca utilizare desenul topografic serveşte unor numeroase şi diferite sectoare ale producţiei sau cercetării ştiinţifice. Aceasta impune ca elementele caracteristice ale teritoriului reprezentat să difere. De asemenea diferă şi scara la care se execută desenele, precum şi modul lor de prezentare.
Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.

Continue reading