Topografie

Servicii Topografie

Echipa noastra presteaza urmatoarele servicii in domeniul topografiei:

 • Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin (planimetric si altimetric);
 • Proiectarea si executia retelei topografice de sprijin si ridicare (planimetric si altimetric);
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie;
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate;
 • Intocmirea planului analogic si digital;
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D;
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie;
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.
 • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric);
 • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric);
 • Trasarea axelor constructiilor;
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor;
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Trasarea verticalei in groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Calculul terasamentelor;
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia;
 • Supravegherea versantilor si monitorizarea alunecarilor de teren.

Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:

Copie de pe actul de proprietate al imobilului;
Schita anexata actului de proprietate – daca aceasta exista;
Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate);
Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;
Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati.
Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.
Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.